Visie

Bekijk hieronder de visie en standpunten van Provinciaal Belang Friesland op bepaalde onderwerpen

 • Milieu

  Provinciaal Belang Fryslân wil heldere doelen formuleren om een CO2 neutrale provincie te zijn. We willen actief inzetten op de innovatie in de energie- en productie keten. Provinciaal Belang Fryslân zet in op het behoud en verbetering van ons leefmilieu. Ons doel is een “circulaire economie”.

 • Onderwijs

  Provinciaal Belang Fryslân steunt de provincie, gemeenten en de onderwijskoepels die alles in het werk stellen om basisscholen op het platteland te behouden. Daarbij is samenwerking tussen openbaar – en bijzonder onderwijs een must.

 • Economie

  Provinciaal Belang Fryslân wil een bloeiende economie. Mede hierdoor kan het aantal inwoners van Fryslân stabiel blijven of zelfs groeien. Vasthouden en aantrekken van vitale en innovatieve bedrijven heeft prioriteit. De provincie moet het ondernemerschap stimuleren en faciliteren.

 • Fries Natuurbeheer

  Provinciaal Belang Fryslân is voor het behoud van de historische landschappen. Landbouwers en veetelers moeten echter wel in staat worden gesteld hun bedrijf uit te oefenen. Hiervoor is duidelijke en eenvoudige regelgeving nodig.

 • Leeuwarden-Fryslân 2018

  Provinciaal Belang Fryslân is grutsk dat Leeuwarden-Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa mocht zijn. Zij vindt het belangrijk, dat na 2018 die samenhang tussen cultuur en samenleving in stand blijft.

 • Verkeersnet

  Naast uitstekende vierbaans- en provinciale wegen in Fryslân vindt Provinciaal Belang Fryslân een vliegveld in de Noordelijke provincies van groot belang. Het bevordert o.a. de economie en het toerisme.

Download ons verkiezingsprogramma

 

Speerpunten Provinciaal Belang Fryslân:

 

 1. De Provincie Fryslân wil samenwerken met de buurprovincies, maar blijft een zelfstandige bestuurseenheid.
 2. Krachtige gemeenten door samenwerkingsverbanden of door herindeling alleen als dat “van onderen op” wordt gevraagd.
 3. Garanderen van aansluiting op landelijk vervoersnet door bussen en treinen. Een aanbesteding van concessies mag niet koste gaan van de uitvoering van de dienstregeling in de provincie.
 4. Fryslân versterken met verantwoorde initiatieven op het gebied van werkgelegenheid voor een gezonde en groeiende economie.
 5. Bescherming van de Friese cultuur, met speciale aandacht voor regionale talen en Friese sporten.
 6. Duidelijk en zichtbaar milieubeleid met uitvoering en uitbreiding van duurzame projecten.  Het gebruik van zon, water, aardwarmte en andere milieuvriendelijke alternatieven op het gebied van energie, moet een optimale reductie van Co2 opleveren voor de provincie.
 7. Een overkoepelende, Friese organisatie, om Fryslân toeristisch te promoten.
 8. Alcohol en drugpreventie voor alle leeftijden. Stimuleren van leer-doe projecten moeten jong en oud bewust maken van het niet of verantwoord gebruik van stimulerende middelen.
 9. Onderwijs op alle niveaus (peuter- basis- voortgezet- hoger- universitair onderwijs) in de provincie Fryslân garanderen. Fryslân in dat perspectief uitbreiden.
 10. Zorgvuldigheid bij verdeling en verantwoording van Provinciale gelden, rekening houdend met belangen van gemeenten en hun inwoners.