Over

Is een onafhankelijke provinciale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de provincie Fryslân.

De vereniging van Provinciaal Belang Fryslan (PBF) is opgericht op 23 mei 1992 en vertegenwoordigt de grootste stroming van de lokale gemeentelijke partijen in de provincie Fryslân.

Provinciaal Belang Fryslân is niet verbonden aan een landelijke politieke partij en wordt gevormd door een groot deel van de lokale gemeentelijke politieke partijen welke binnen de provincie Fryslân actief zijn. Hierdoor weet Provinciaal Belang Fryslân als geen ander wat er in de Friese gemeenten en de regio speelt.

Provinciaal Belang Fryslân laat zich bij al haar beslissingen leiden door het antwoord op de vraag: Wat is het belang en wat is goed voor onze provincie en zijn inwoners?

Provinciaal Belang Fryslân staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in zorg voor zowel de oudere als de jongeren, economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van het Friese (culturele) erfgoed in alle facetten.

Provinciaal Belang Fryslân wil dicht bij de burgers staan om op die manier de betrokkenheid in standpuntbepaling en de bevoegdheden te bevorderen, en op die manier de bemoeienissen van Rijk en Provincie, waar mogelijk, meer over te laten aan de gemeenten.

Provinciaal Belang Fryslân is voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten. En gelooft in de kracht van een zelfstandige provincie Fryslân met al haar gemeenten in welke vorm dan ook.

De partij

Ontmoet onze leden. Samen zijn wij Provinciaal Belang Fryslân

HerreHofFraneker2

Herre Hof

Voorzitter/wnd penningmeester
Henk

Henk Dongstra

Vice Voorzitter
Liesbeth

Liesbeth Terpstra

Secretaris

Vacature

Penningmeester

Vacature

Algemene Zaken