Lijst van aangesloten partijen

Ameland

Algemeenbelang Ameland. info@algemeenbelangameland.nl.

Dantumadiel

Secr. Grietje de Boer-Hilarides info@gemeentebelangendantumadiel.frl

Waadhoeke

Gemeentebelangen. Secr. Lize Baarda - info@gemeentebelangen.frl

Harlingen

Secretariaat Henk Alkema info@harlingerbelang.nl

Ooststellingwerf

Secretaris. Ria Boomsma. info@ooststellingwerfsbelang.nu.

Smallingerland

Algemeen secretaris Yvonne Feenstra - secr.smallingerlandsbelang@gmail.com

Noard East Fryslân

Secretaris Janny van Midlum-Huisman - secretariaat@gbnf.nl

Weststellingwerf

Secretariaat: Ton Mulder - t.Mulder@blijfstellingwarfs.nl

Ooststellingwerf

Voorzitter Jan van Gelderen - info@lokaal-sociaal-ooststellingwerf.nl

Smallingerland

Secretariaat Andries Kuipers - info@elp.frl

Heerenveen

Voorzitter Danny Micola von Fürstenrecht - info@heerenveenlokaal.nl

Achtkarspelen

Raadslid Buising - r.buising@achtkarspelen.nl

Contact

Contact

Provinciaal Belang Fryslân

051 73 97 299

info@provinciaalbelangfriesland.nl

 

Adres

Neptunusbaan 1
8802 BG
Franeker, Nederland