waar staan wij voor

In het kort onze visie en standpunten

BUURPROVINCIES

De Provincie Fryslân wil samenwerken met de buurprovincies, maar blijft een zelfstandige bestuurseenheid.

LANDELIJK VERVOERSNET

Garanderen van aansluiting op landelijk vervoersnet door bussen en treinen. Een aanbesteding van concessies mag niet ten koste gaan van de uitvoering van de dienstregeling in de provincie.

GROEIENDE ECONOMIE

Fryslân versterken met verantwoorde initiatieven op het gebied van werkgelegenheid voor een gezonde en groeiende economie.

ONDERWIJS

Onderwijs op alle niveaus (peuter- basis- voortgezet- hoger- universitair onderwijs) in de provincie Fryslân garanderen. Fryslân in dat perspectief uitbreiden.

Wat is Provinciaal Belang Fryslân

Een onafhankelijke provinciale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de provincie Fryslân. 

 

De vereniging van Provinciaal Belang Fryslan (PBF) is opgericht op 23 mei 1992 en vertegenwoordigt de grootste stroming van de lokale gemeentelijke partijen in de provincie Fryslan.

In de periode van 1995 tot en met 2007 was PBF met 1 zetel vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Fryslan. Bij de verkiezingen in 2007 en 2011 werd er geen zetel gehaald, mede als gevolg van de verlaging van het aantal zetels in de Staten en dus de verhoging van de kiesdeler. In 2015 heeft PBF niet meegedaan aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

PBF heeft voor 2019 de intentie en ambitie weer mee te doen aan de verkiezingen, om de lokale gemeentelijke stem weer te laten horen in de Staten van Fryslan.

De PBF wil daarnaast graag de plaatselijke lokale partijen in de provincie Fryslân, ondersteunen en met elkaar in contact brengen. Door b.v. actief bezig te zijn als een soort netwerk /ontmoetings forum. De aandachtsgebieden kunnen variëren al naar gelang de op dat moment actuele politieke gebeurtenissen op lokaal en / of provinciaal niveau.

E.e.a. gebaseerd op de statuten van de PBF.
“Via het versterken van de onafhankelijke lokale politiek streeft de  PBF naar meer invloed door de burgers (kiezers) op de lokale politieke besluitvorming”.

Provinciaal Belang Fryslân is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en wordt gevormd door een groot deel van de lokale gemeentelijke politieke partijen welke binnen de provincie Fryslân actief zijn. Hierdoor weet Provinciaal Belang Fryslân als geen ander wat er in de Friese gemeenten en de regio speelt.

Provinciaal Belang Fryslân laat zich bij al haar beslissingen leiden door het antwoord op de vraag: Wat is het belang en wat is goed voor onze provincie en zijn inwoners?.

Provinciaal Belang Fryslân staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in zorg voor zowel de ouderen als de jongeren, economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van het Friese (culturele) erfgoed in alle facetten.

Provinciaal Belang Fryslân wil dicht bij de burgers staan om op die manier de betrokkenheid in standpuntbepaling en de bevoegdheden te bevorderen, en op die manier de bemoeienissen van Rijk en Provincie, waar mogelijk, meer over te laten aan de gemeenten.

Provinciaal Belang Fryslân is voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten en gelooft in de kracht van een zelfstandige provincie Fryslân met al haar gemeenten in welke vorm dan ook.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laatste nieuws

Persbericht

 

 

 

 

Gerben Gerbrandy

Senator Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) stopt

 

 

 

Senator Gerben Gerbrandy van de Onafhankelijke SenaatsFractie (OSF) stopt in januari zijn politieke carrière. “Het werk in de Eerste Kamer als eenmansfractie kost gewoon te veel energie”, aldus Gerbrandy. Hij is ruim anderhalf jaar actief geweest als senator. “Ik heb deze functie met veel plezier en passie gedaan, maar het is te druk gebleken”.

De OSF Senator in de Eerste Kamer wordt gevoed door de onafhankelijke provinciale partijen. Alle besluiten worden genomen vanuit de ‘Regiopolitiek’, besluitvorming zo veel mogelijk bij de laagste bestuurslaag, dicht bij de burgers. Alleen de zaken die landelijk geregeld moeten worden blijven in Den Haag. Gerbrandy: “Wij laten de stem van de onafhankelijke politiek in Den Haag horen. Vergeet niet dat 33% van de kiezers tijdens gemeenteraadsverkiezingen lokaal stemt.”

Durk Stoker, voorzitter van de OSF, bedankt Gerben Gerbrandy nadrukkelijk voor zijn inzet de afgelopen periode, “Wij hebben aan Gerben een hele goede senator, waarbij zijn goede band met de steunfractie en achterban opvalt. Het is jammer dat hij gaat stoppen, maar wij beseffen dat het werk van een eenmansfractie in de Eerste Kamer een forse aanslag op het gestel betekent”.

Gerbrandy stopt medio januari 2021. De eerste kandidaat voor opvolging is Ton Raven uit Geleen, momenteel wethouder in de gemeente Sittard-Geleen.

Hij zal binnenkort worden uitgenodigd het ambt van senator namens de OSF

te gaan vervullen. De heer Raven beraadt zich hierover.”

OSF
De OSF is opgericht op 22 maart 1999 en is sindsdien vertegenwoordigd in de Eerste Kamer. Momenteel heeft de OSF één zetel in de Senaat.

De OSF is een platform van onafhankelijke provinciale partijen. De leden behouden hun eigen identiteit. Binnen het platform wordt samengewerkt en leert men van elkaar. Er zijn natuurlijk verschillen tussen de partijen, maar ook veel overeenkomsten.

De provinciale partijen op hun beurt werken ook als platform in hun provincie, waarbij de eigen identiteit van de lokale en regionale partijen voorop staat.