Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Provinciaal Belang Friesland

         MAAK VAN LOKALEN OOK PROVINCIALEN

 LIJST 12

29 januari 2019

Wees zuinig op wat je hebt!

Er worden momenteel allerlei plannen gemaakt, waarbij het lijkt alsof we een nieuw stuk grondgebied in Nederland hebben ontdekt. Eerst werd gedacht dat het wel goed zou zijn om een wind(molen)park aan te gaan leggen, momenteel wordt gedacht dat het wel goed is om een zandwinningslocatie te laten exploiteren. Maar we hebben het hier niet over een toevallig ontdekt stukje Nederland, maar over een bestaand stuk uniek gebied, te weten het IJsselmeer. Een stuk beschermd natuurgebied op basis van zowel Europese als nationale wet- en regelgeving. Een gebied met een enorme toegevoegde waarde voor de natuur, de inwoners en de recreatie.

De hierboven genoemde zandwinning zal een oppervlakte van 200 hectare in beslag nemen (vergelijkbaar met ruwweg 400 voetbalvelden!). Voor de watervogels een bedreiging voor de voedselvoorziening, voor de drinkwatervoorziening wellicht een kwaliteitsverlies met alle gevolgen van dien. En wat te denken van een periode van 30 (zegge: dertig) jaar lang waarin het niet meer volledig donker wordt in dat gedeelte van de natuur?

Het is toch onvoorstelbaar dat de Provincie Fryslân, lees: de coalitie van CDA, VVD, SP en FNP de bezwaren in een door Natuurmonumenten ingediende zienswijze hierover klakkeloos naast zich neer heeft gelegd.

Provinciaal Belang Fryslân is hier duidelijk in. Bij de toepassing van nieuwe energiebronnen, maar ook bij het uitbreiden of aanleggen van nieuwe gas-, zout- en zandwingebieden mag het historische Friese landschap en de natuurlijke omgeving niet worden aangetast.

En, zoals bij alle standpunten van Provinciaal Belang Fryslân, deze zijn zowel vóór als na de verkiezingen hetzelfde.

Rinus Buising, lijsttrekker Provinciaal Belang Fryslân

 

 

꧁꧂

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân presenteert zich op 12 mei 2018

De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland worden per 1 januari 2019 samengevoegd tot één gemeente, NOARDEAST FRYSLÂN
Algemeen Belang Dongeradeel gaat daarom per 1 januari 2019 met Gemeente Belangen Ferwerderadeel en sympathisanten uit Kollumerland verder als Gemeentebelangen Noardeast Fryslân.
In november 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Drie gemeente worden één. Burgemeester Bilker van Kollumerland ontving de nieuwe partij zaterdag 12 mei op zijn grondgebied. De partij kwam per Skûtsje De Noarderling uit Dokkum aan in Kollum. Bestuursleden van Provinciaal Belang Fryslân waren hierbij aanwezig. Wethouder Braaksma van ABD en raadslid Van der Lep van GB Ferwerderadeel presenteerden hem als eerste het nieuwe logo van de partij. Burgemeester Bilker zette zijn handtekening hierop. De nieuwe partij zal zich ook nog presenteren bij burgemeester Waanders van Dongeradeel en burgemeester Van den Berg van Ferwerderadeel. Ook zij worden gevraagd een handtekening op de afbeelding van het nieuwe logo te zetten. Dit is een mooi document voor de historie. Met weemoed wordt er dit jaar afscheid genomen van de 3 vertrouwde gemeenten. Gemeentebelangen Noardeast Fryslân ziet toekomst in de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân en gaat de belangen van al haar inwoners behartigen.

 

 

Dag van de Lokale Democratie.
Op vrijdag 17 november jl. hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van Provinciaal Belang Fryslân in Nieuwegein de dag van de lokale democratie bijgewoond. Vanuit heel Nederland waren er lokale – en regionale bestuurders van politieke partijen. Je kon meedoen in debatten, lezingen bijwonen en deelnemen aan workshops. Provinciaal Belang Fryslân heeft deelgenomen aan de workshops:
Right to Challenge: echt een uitdaging! Het ging over het recht van bewoners  om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen.
Herindeling en kernendemocratie: herindeling, blijft alles bij die ene gemeenteraad of kun je werken aan nieuwe vormen van kernendemocratie en
Hoe kun je als raadsleden en bestuurders lokaal verbindend besturen? Deze workshop was gebaseerd op de theorie en door de wetenschap (Nyenrode)gehanteerde praktische handvaten
en de lezing/debat over:
Lokale politieke partijen (een gesprek/debat over de lokale politieke partijen en de dynamiek die zij teweeg brengen. Wat doen zij anders en wat betekent dat voor de lokale democratie?
Wij vonden het een leerzame en inspirerende dag.