Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Provinciaal Belang Friesland

 

Netwerkbijeenkomst op 9 juni 2018 in De Poort van Franeker in Franeker om 10.00 uur

 

Dag van de Lokale Democratie.
Op vrijdag 17 november jl. hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van Provinciaal Belang Fryslân in Nieuwegein de dag van de lokale democratie bijgewoond. Vanuit heel Nederland waren er lokale – en regionale bestuurders van politieke partijen. Je kon meedoen in debatten, lezingen bijwonen en deelnemen aan workshops. Provinciaal Belang Fryslân heeft deelgenomen aan de workshops:
Right to Challenge: echt een uitdaging! Het ging over het recht van bewoners  om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen.
Herindeling en kernendemocratie: herindeling, blijft alles bij die ene gemeenteraad of kun je werken aan nieuwe vormen van kernendemocratie en
Hoe kun je als raadsleden en bestuurders lokaal verbindend besturen? Deze workshop was gebaseerd op de theorie en door de wetenschap (Nyenrode)gehanteerde praktische handvaten
en de lezing/debat over:
Lokale politieke partijen (een gesprek/debat over de lokale politieke partijen en de dynamiek die zij teweeg brengen. Wat doen zij anders en wat betekent dat voor de lokale democratie?
Wij vonden het een leerzame en inspirerende dag.

  •   Deze bijeenkomst stond in het teken van Leeuwarden/Fryslân 2018. Wat betekent dit voor de regio? Deze vraag hield de raadsleden bezig. Gedeputeerde Sietske Poepjes z

  • Deze bijeenkomst stond in het teken van de nieuwe omgevingswet. Henk Dongstra introduceert Carel Luttje als gepensioneerde beleidsmedewerker van de gemeente Opsterland. Hij

  •   Op 18 januari 2017 hebben wij de Eerste Kamer bezocht op uitnodiging van de OSF senator Hendrik ten Hoeve. ’s Morgens kregen wij een rondleiding in de Eerste Kamer. De lu

  • Tijdens deze bijeenkomst hebben de aanwezige lokale partijen met elkaar gediscussieerd over deelname aan de Provinciale Staten verkiezingen in 2019. In 2011 heeft Provincia

  • Voor deze vergadering is senator Hendrik ten Hoeve van de OSF (Onafhankelijke SenaatsFractie)  uitgenodigd. Hij vertelt over zijn werk  in de Eerste Kamer. Provinciaal Bela

  • Tijdens de inleiding staat voorzitter Herre Hof stil bij het overlijden van een gewaardeerd lid, lid van verdienste  en voormalig lijsttrekker Reitze Ketellapper op 27 juli

  • Deze netwerkbijeenkomst gaat over de welstandscommissie Hûs en Hiem en haar noodzaak. Jan Appeldorn introduceert de sprekers. Hij zegt, dat er veel misverstanden zijn over