Nieuws

Blijf op de hoogte van al het nieuws rondom Provinciaal Belang Friesland

 

Gemeentebelangen Noardeast Fryslân presenteert zich op 12 mei 2018

De gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadeel en Kollumerland worden per 1 januari 2019 samengevoegd tot één gemeente, NOARDEAST FRYSLÂN
Algemeen Belang Dongeradeel gaat daarom per 1 januari 2019 met Gemeente Belangen Ferwerderadeel en sympathisanten uit Kollumerland verder als Gemeentebelangen Noardeast Fryslân.
In november 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Drie gemeente worden één. Burgemeester Bilker van Kollumerland ontving de nieuwe partij zaterdag 12 mei op zijn grondgebied. De partij kwam per Skûtsje De Noarderling uit Dokkum aan in Kollum. Bestuursleden van Provinciaal Belang Fryslân waren hierbij aanwezig. Wethouder Braaksma van ABD en raadslid Van der Lep van GB Ferwerderadeel presenteerden hem als eerste het nieuwe logo van de partij. Burgemeester Bilker zette zijn handtekening hierop. De nieuwe partij zal zich ook nog presenteren bij burgemeester Waanders van Dongeradeel en burgemeester Van den Berg van Ferwerderadeel. Ook zij worden gevraagd een handtekening op de afbeelding van het nieuwe logo te zetten. Dit is een mooi document voor de historie. Met weemoed wordt er dit jaar afscheid genomen van de 3 vertrouwde gemeenten. Gemeentebelangen Noardeast Fryslân ziet toekomst in de nieuwe gemeente Noardeast Fryslân en gaat de belangen van al haar inwoners behartigen.

 

 

Dag van de Lokale Democratie.
Op vrijdag 17 november jl. hebben de voorzitter en de vicevoorzitter van Provinciaal Belang Fryslân in Nieuwegein de dag van de lokale democratie bijgewoond. Vanuit heel Nederland waren er lokale – en regionale bestuurders van politieke partijen. Je kon meedoen in debatten, lezingen bijwonen en deelnemen aan workshops. Provinciaal Belang Fryslân heeft deelgenomen aan de workshops:
Right to Challenge: echt een uitdaging! Het ging over het recht van bewoners  om lokale voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen.
Herindeling en kernendemocratie: herindeling, blijft alles bij die ene gemeenteraad of kun je werken aan nieuwe vormen van kernendemocratie en
Hoe kun je als raadsleden en bestuurders lokaal verbindend besturen? Deze workshop was gebaseerd op de theorie en door de wetenschap (Nyenrode)gehanteerde praktische handvaten
en de lezing/debat over:
Lokale politieke partijen (een gesprek/debat over de lokale politieke partijen en de dynamiek die zij teweeg brengen. Wat doen zij anders en wat betekent dat voor de lokale democratie?
Wij vonden het een leerzame en inspirerende dag.