Lijst van aangesloten partijen

Ameland

Algemeenbelang Ameland. info@algemeenbelangameland.nl.

Dantumadiel

Secr. Pieter van der Galiën. p.vandergalien1@knid.nl

Waadhoeke

Gemeentebelangen. Secr. Hedzer Terpstra. info@gemeentebelangen.frl

Harlingen

Harlinger Belang. Secr. Henk Alkema. Frittemastraat 14.<br /> 8872 NK MIDLUM (Gemeente Harlingen)

Ooststellingwerf

Ooststellingwerfsbelang. Secr. Ria Boomsma. info@ooststellingwerfsbelang.nu.

Súdwest Fryslân

GemeenteBelangen Totaal Lokaal SWF. Secr: mevrouw P.B. Preij e-mail: secretaris@gb-tl.nl

Dongeradeel

Algemeen Belang Dongeradeel. Secretariaat: Alddyk 8, 9133 DX Anjum. secretariaat@abdongeradeel.nl.

Weststellingwerf

Secretariaat: Ton Mulder. Email: t.Mulder@blijfstellingwarfs.nl

Contact

Provinciaal Belang Fryslân

051 73 97 299

info@provinciaalbelangfriesland.nl

 

Adres

Neptunusbaan 1
8802 BG
Franeker, Nederland