waar staan wij voor

In het kort onze visie en standpunten

BUURPROVINCIES

De Provincie Fryslân wil samenwerken met de buurprovincies, maar blijft een zelfstandige bestuurseenheid.

LANDELIJK VERVOERSNET

Garanderen van aansluiting op landelijk vervoersnet door bussen en treinen. Een aanbesteding van concessies mag niet ten koste gaan van de uitvoering van de dienstregeling in de provincie.

GROEIENDE ECONOMIE

Fryslân versterken met verantwoorde initiatieven op het gebied van werkgelegenheid voor een gezonde en groeiende economie.

ONDERWIJS

Onderwijs op alle niveaus (peuter- basis- voortgezet- hoger- universitair onderwijs) in de provincie Fryslân garanderen. Fryslân in dat perspectief uitbreiden.

Wat is Provinciaal Belang Fryslân

Een onafhankelijke provinciale politieke partij die opkomt voor de belangen van de inwoners van de provincie Fryslân. 

 

De vereniging van Provinciaal Belang Fryslan (PBF) is opgericht op 23 mei 1992 en vertegenwoordigt de grootste stroming van de lokale gemeentelijke partijen in de provincie Fryslan.

In de periode van 1995 tot en met 2007 was PBF met 1 zetel vertegenwoordigd in de Provinciale Staten van Fryslan. Bij de verkiezingen in 2007 en 2011 werd er geen zetel gehaald, mede als gevolg van de verlaging van het aantal zetels in de Staten en dus de verhoging van de kiesdeler. In 2015 heeft PBF niet meegedaan aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten.

PBF heeft voor 2019 de intentie en ambitie weer mee te doen aan de verkiezingen, om de lokale gemeentelijke stem weer te laten horen in de Staten van Fryslan.

De PBF wil daarnaast graag de plaatselijke lokale partijen in de provincie Fryslân, ondersteunen en met elkaar in contact brengen. Door b.v. actief bezig te zijn als een soort netwerk /ontmoetings forum. De aandachtsgebieden kunnen variëren al naar gelang de op dat moment actuele politieke gebeurtenissen op lokaal en / of provinciaal niveau.

E.e.a. gebaseerd op de statuten van de PBF.
“Via het versterken van de onafhankelijke lokale politiek streeft de  PBF naar meer invloed door de burgers (kiezers) op de lokale politieke besluitvorming”.

Provinciaal Belang Fryslân is niet gebonden aan een landelijke politieke partij en wordt gevormd door een groot deel van de lokale gemeentelijke politieke partijen welke binnen de provincie Fryslân actief zijn. Hierdoor weet Provinciaal Belang Fryslân als geen ander wat er in de Friese gemeenten en de regio speelt.

Provinciaal Belang Fryslân laat zich bij al haar beslissingen leiden door het antwoord op de vraag: Wat is het belang en wat is goed voor onze provincie en zijn inwoners?.

Provinciaal Belang Fryslân staat voor een daadkrachtige provincie waar geïnvesteerd wordt in zorg voor zowel de ouderen als de jongeren, economie, werkgelegenheid, infrastructuur, leefbaarheid op het platteland, een gezonde woonomgeving en behoud van het Friese (culturele) erfgoed in alle facetten.

Provinciaal Belang Fryslân wil dicht bij de burgers staan om op die manier de betrokkenheid in standpuntbepaling en de bevoegdheden te bevorderen, en op die manier de bemoeienissen van Rijk en Provincie, waar mogelijk, meer over te laten aan de gemeenten.

Provinciaal Belang Fryslân is voor een eerlijke verdeling van de lusten en lasten en gelooft in de kracht van een zelfstandige provincie Fryslân met al haar gemeenten in welke vorm dan ook.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Laatste nieuws

Wij zijn in ieder geval aanwezig bij onderstaande debatten en evenementen

6 maart 2019 om 19.30 uur in Leeuwarden Het Fries Natuurmuseum – debat over de legacy Culturele Hoofdstad

6 maart 2019 van 12.00 – 13.00 uur is onze lijsttrekker te gast bij Omrop Fryslan

7 maart 2019 om 09.30 uur in Oosterwolde op het Stellingwerf College

11 maart 2019 om 19.00 – 22.00 uur in Leeuwarden in De Kanselarij bij het Fries Ondernemersdebat VNO-NCW

12 maart 2019 in Leeuwarden in de NHL Stenden Hogeschool, D2.044. Georganiseerd door St. Sociaal Goud  over eenzaamheid vooral onder ouderen.

13 maart 2019 om 19.30 uur in De Neushoorn debatavond Iepen Up op Omrop Fryslan.

14 maart 2019 om 19.30 uur in Heeg in ‘t Heechhus over de energietransitie en wonen

16 maart 2019 van 11.00 – 13.00 uur  in Oosterwolde in het gemeentehuis bij de Lokale omroep Ooststellingwerf.

19 maart 2019 om 20.00 uur in Leeuwarden in het Provinciehuis voor het lijsttrekkers debat.

Daarnaast kunt u ons in alle gemeenten op straat ontmoeten en ons aanspreken. U herkent ons aan onze blauwe jasjes.

 

Sandra de Jong

 

MAAK VAN LOKALEN OOK PROVINCIALEN

 LIJST 12

DE KANDIDATEN VAN PROVINCIAAL BELANG FRYSLÂN     

RINUS BUISING      ONZE LIJSTTREKKER

SANDRA DE JONG            NUMMER 2

AGE HARTSUIKER            NUMMER 3

INGRID DE VRIES             NUMMER 4

PIETER BRAAKSMA         NUMMER 5

KEES ARENDZ                  NUMMER 6

Maak ook kennis met de overige 26 kandidaten op onze website.